Kategorier
News

Hvordan møter vi psykisk helse og økt forekomst av depresjon i befolkningen?

23. oktober 2018
Forskningsparken, Gaustadalléen 21     
                                              

Agenda 

Møteleder: Torbjørn Elvsåshagen, MD, PhD, Nevroklinikken OUS

16.00 – 16.30       Mat og mingling

16.30 – 16.35       Velkommen
Bjarte Reve, Daglig leder, Nansen Neuroscience Network
Aud Kvalbein, Daglig leder, Hjernerådet

16.35 – 17.00       Psykiske lidelser, en pasienthistorie.
Ingeborg Senneset, forfatter, samfunnsdebattant og journalist i Aftenposten                                                          

17.00 – 17.25       Et globalt perspektiv på byrden knyttet til psykisk sykdom
Arnstein Mykletun, Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet                                

17.25 – 17.45       Pause

17.45 – 18.10       En forskningsoppdatering fra feltet.
Ole Andreassen, MD, PhD, Professor i psykiatri, UiO                     

18.10 – 18.30       Depresjon og fungering i hverdagen.
Åsa Hammar, Professor i psykologi, UIB         

18.35 – 19.00       Spørsmål og diskusjon            

Påmelding: Møtet er gratis. Påmelding via Bjarte Reve: bjarte.reve@nansenneuro.net

Arrangører: Nansen Neuroscience Network og Hjernerådet. I samarbeid med Janssen og Lundbeck.

Dette arrangementet arrangeres i samsvar med avtaler om samhandling som Legemiddelindustrien har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. For deg som helsepersonell medfører dette at både du og arrangøren har rettigheter og plikter som skal sikre at arrangementet er av god faglig kvalitet og at det ikke er egnet til å skape forestillinger om uheldige bindinger mellom industri og helsepersonell. For mer informasjon se www.lmi.no/standardinformasjon.

Ansvaret for klarering av deltakelse tilligger den enkelte medarbeider ved helseforetak. Helseforetaket må dekke reise- og eventuelle oppholdskostnader i forbindelse med møtet. Måltider som fremgår av programmet dekkes av Janssen.

Program i PDF