Kategorier
News

Virginia-Nordic Precision Neuroscience II, 2018: From discovery to translation and innovation

VNPN-2, Oslo, 19.-21. september, 2018

Sted: Store auditorium, Rikshospitalet / OUS

Denne transatlantiske konferansen  (http://www.vnpn.science/) har til formål å styrke samarbeid mellom USA og Norge og de øvrige land i Norden for å fremme forskning og utvikling innen ‘Precision Neuroscience’, hvor diagnose og behandling av sykdommer i hjernen baserer seg på presis kunnskap om sykdommens og den enkelte pasients egenskaper. 

Selv om overskriften er ‘Neuroscience’, omfatter konferansen et vidt spektrum av emner som griper inn i hverandre, slik som analgesi, betennelse/antiflogistika, bakteriologi/virologi, genetikk, cellebiologi (herunder autofagi/mitofagi), DNA-skade, energimetabolisme, diabetes, endokrinologi, hjerte-kar-sykdommer, onkologi. Avanserte in vivo avbildingsteknikker hos mennesker er et sentralt tema. VNPN-initiativet vektlegger innovasjon, hvilket innebærer kontakt og dialog med den aktuelle næringen. ​ 

VNPN-konferansen er åpen for alle, og er ideell for forskere og for studenter på master og doktorgradsnivå, og særlig for leger og annet helsepersonell som spesialiserer seg i hjernesykdommer. Konferansen blir åpnet av Rektor ved UiO. Inviterte foredragsholdere er 60 profilerte forskere fra USA, UK, Danmark, Finland, Norge og Sverige, herunder nobelprisvinner Edvard Moser, samt representanter for sykehus, pasientorganisasjoner og industrien, som alle har bekreftet at de vil delta (se program i ovenstående lenke). I tillegg regner vi med ca 80 påmeldte deltakere, primært fra Norge og Norden, totalt rundt 140 deltakere.

Konferansen er sponset av blant andre UiO:Livsvitenskap. Oslo kommune ved politisk ledelse blir vertskap for en mottakelse i Rådhuset den første kvelden, som ledd i byens satsing på helse, miljø og bærekraftig næringsutvikling.

Den første konferansen i VNPN initiativet ble avviklet i Virginia i 2016 (http://vnpn.org/). Virginia Tech har lagt video-opptak av foredragene på YouTube (https://www.youtube.com/playlist?list=PLD91YAh8r5ffK3zTVn4oF8pfTxcGtITJf​)​. Planen er å la framtidige VNPN konferanser gå annet hvert år, på omgang i de nordiske landene og USA.

Arrangementskomite: Linda H Bergersen (Oslo & København, leder), Clive Bramham (Bergen), Mike Friedlander (Roanoke VA), Tor Haugstad (Oslo), Hal Irvin (Roanoke VA), Jon Storm-Mathisen (Oslo)

Vertskap: Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus, Sunnaas sykehus  

Registrering

Program