Kategorier
News

Virginia-Nordic Precision Neuroscience II, 2018: From discovery to translation and innovation

VNPN-2, Oslo, 19.-21. september, 2018 Sted: Store auditorium, Rikshospitalet / OUS Denne transatlantiske konferansen  (http://www.vnpn.science/) har til formål å styrke samarbeid mellom USA og Norge og de øvrige land i Norden for å fremme forskning og utvikling innen ‘Precision Neuroscience’, hvor diagnose og behandling av sykdommer i hjernen baserer seg på presis kunnskap om sykdommens og den enkelte pasients egenskaper.  […]