Kategorier
News

Hvordan møter vi psykisk helse og økt forekomst av depresjon i befolkningen?

23. oktober 2018
Forskningsparken, Gaustadalléen 21     
                                              

Agenda 

Møteleder: Torbjørn Elvsåshagen, MD, PhD, Nevroklinikken OUS

16.00 – 16.30       Mat og mingling

16.30 – 16.35       Velkommen
Bjarte Reve, Daglig leder, Nansen Neuroscience Network
Aud Kvalbein, Daglig leder, Hjernerådet

16.35 – 17.00       Psykiske lidelser, en pasienthistorie.
Ingeborg Senneset, forfatter, samfunnsdebattant og journalist i Aftenposten                                                          

17.00 – 17.25       Et globalt perspektiv på byrden knyttet til psykisk sykdom
Arnstein Mykletun, Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet                                

17.25 – 17.45       Pause

17.45 – 18.10       En forskningsoppdatering fra feltet.
Ole Andreassen, MD, PhD, Professor i psykiatri, UiO                     

18.10 – 18.30       Depresjon og fungering i hverdagen.
Åsa Hammar, Professor i psykologi, UIB         

18.35 – 19.00       Spørsmål og diskusjon            

Påmelding: Møtet er gratis. Påmelding via Bjarte Reve: bjarte.reve@nansenneuro.net

Arrangører: Nansen Neuroscience Network og Hjernerådet. I samarbeid med Janssen og Lundbeck.

Dette arrangementet arrangeres i samsvar med avtaler om samhandling som Legemiddelindustrien har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. For deg som helsepersonell medfører dette at både du og arrangøren har rettigheter og plikter som skal sikre at arrangementet er av god faglig kvalitet og at det ikke er egnet til å skape forestillinger om uheldige bindinger mellom industri og helsepersonell. For mer informasjon se www.lmi.no/standardinformasjon.

Ansvaret for klarering av deltakelse tilligger den enkelte medarbeider ved helseforetak. Helseforetaket må dekke reise- og eventuelle oppholdskostnader i forbindelse med møtet. Måltider som fremgår av programmet dekkes av Janssen.

Program i PDF

Kategorier
News

Nansen Neuroscience lecture 2018 – 10th October 10:30-12:30 at DNVA

Professer Coleen Murphy

Nansen Neuroscience Lectures honour Nansen’s ground-breaking contribution to neuroscience and since 10.10.2010 is part of the Academy’s Nansen-celebration. Like Nansen, this year’s speaker Dr Coleen T. Murphy uses ‘simple’ animals to unravel biological principles, now for cognition and longevity.

Cognitive decline is a major societal concern, increasing with population longevity. Basic mechanisms can be revealed by studies in worms, providing new understanding and novel approaches to prevention and therapy.

Professor Coleen T. Murphy of Princeton University will give this year’s lecture on «Regulation of Cognition and Longevity: What worms can teach us». 

When: Wednesday 10th October 2018 at 10:30 – 12:30

Where: The Norwegian Academy of Science and Letters – DNVA, Drammensv 78, 0271 Oslo

Why: The Nansen Neuroscience Lectures (NNLs) are organized in conjunction with Fridtjof Nansen’s birthday to commemorate his fundamental contribution to neuroscience. The NNLs are given by speakers selected from the top tier of science research.

Admission: Open to public, no charge 

Programme: 

10:30 – 11:00 Coffee and refreshments – Mingling

11:00 – 11:03 Opening by Ole M Sejersted, President of The Norwegian Academy of Science and Letters

11:03 – 11:06 Introduction by Linda H Bergersen, University of Oslo

11:06 – 11:46 Lecture by Coleen T. Murphy, Princeton University, Princeton, New Jersey, USA

11:46 – 12:00 Discussion and questions from the audience, moderator Jon Storm-Mathisen

12:00 – 12:30 Coffee and refreshments – Informal discussions

For more information, background and mini-biography of Dr. Murphy

Organizers: Linda H. Bergersen and Jon Storm-Mathisen in cooperation with the University of Oslo, the Nansen Neuroscience Network (NNN) and the Norwegian Academy of Science and Letters (DNVA).

http://english.dnva.no/