Kategorier
News

Norsk senter for hodepineforskning åpnet

Det blir en glede å være partner i Norsk senter for hodepineforskning for Nansen Neuroscience Network sammen med Erling Tronvik, Jorunn Helbostad og mange flere. NNN har ansvar for kontakt mellom forskerne og næringslivet. 

Sak om åpning av senteret i Dagens Medisin: 

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2022/09/01/norsk-senter-for-hodepineforskning-apnet-torsdag/