Kategorier
News

Hvorfor være medlem i Nansen Neuroscience Network?

Oslo universitetssykehus er Norges største sykehus og har noen av landets fremste medisinske forskningsmiljøer. Medlemskap i Nansen Neuroscience Network gir oss tilgang til et nettverk av selskaper og andre aktører innen hjerneforskning og behandling av hjernesykdommer. Dette har resultert i konkrete samarbeid om forskningsprosjekter. Sykehuset har et mål om å øke antallet kliniske behandlingsstudier. Arrangementer sammen med NNN har gitt deltakelse i nye kliniske studier sammen med legemiddelindustrien. Vi ønsker å videreutvikle dette samarbeidet og ser NNN som en viktig partner i årene som kommer.

Prof. Mathias Toft, Oslo universitetssykehus HF