Kategorier
News

Noen pasienter dør 20 år for tidlig – må vi akseptere det?

Noen pasienter med psykiske lidelser dør 20 år for tidlig. Må vi akseptere det? Bli med Nansen Neuroscience og Hjernerådet på seminar den 8. mai på Litteraturhuset i Oslo. Psykisk sykdom har med hjernen å gjøre, og fagfolk vil belyse tematikken. Vi har også med oss sentrale politikere og representant fra brukerne. Sammen vil vi drøfte hva vi kan gjøre for å gi mennesker med psykiske sykdommer et bedre liv. 

Møtet er gratis. Enkel bevertning serveres før møtet og vi trenger derfor påmelding her

Møtet arrangeres med støtte fra legemiddelfirmaene Lundbeck, Janssen og Sunovion.

Hjertelig velkommen!

Program:

Møteleder: Martin Tesli, forsker ved Folkehelseinstituttet

Kl. 16.30: Mat og mingling

Kl. 17.00: Velkommen

Bjarte Reve, daglig leder i Nansen Neuroscience Network
Aud Kvalbein, daglig leder i Hjernerådet

Kl. 17.05: Hvorfor dør pasienter med schizofreni 15-20 år før andre?
Ulrik F. Malt, professor emeritus i psykiatri, leder av Norsk psykiatrisk forening

Kl. 17.30: Bedre helse for mennesker med psykisk sykdom: Betydningen av pakkeforløp og somatisk oppfølging av pasientene
Petter Andreas Ringen, spesialist i psykiatri og avdelingsoverlege ved Oslo Universitetssykehus

Kl. 18.00: Psykiatrien i dag – politiske satsinger for å bedre situasjonen

Ingvild Kjerkol, stortingsrepresentant for Ap: Arbeiderpartiets politikk innen psykisk helse.    

Sveinung Stensland, stortingsrepresentant for HøyreRegjeringens politikk innen psykisk helse.  

Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse: Pasientens perspektiv – hva tenker Rådet for psykisk helse om den politiske satsingen?

Kl. 18.30: Psykiatrien i dag – paneldebatt

Alle innlederne på møtet deltar i paneldebatten. Møteleder leder debatten.

Kl. 19.00: Avslutning