Kategorier
News

NNN-møte 8. april: Har politikerne hjerte for hjernen?

Nansen Neuroscience Network

Hjernesykdom er snart den største helseutfordringen her i landet. Disse sykdommene gir enkeltpersoner og familier store belastninger. Mange pasienten forandrer personlighet, eller de opplever en tretthet som påvirker både dem og familien. De samfunnsøkonomiske omkostningene er enorme. Bare migrene og hodepine fører til om lag 2 millioner tapte arbeids- og skoledager hvert år! Når det gjelder dødsårsaker, opplyser Folkehelseinstituttet at demens nå er den fjerde største dødsårsaken her i landet. Og kurven fortsetter å stige. Dette er eksempler. Hvor opptatt er politikere av å gjøre noe med disse utfordringene? Fagfolk og politikere diskuterer, og publikum kan stille spørsmål. Det er Hjernerådet og Nansen Neuroscience Network som arrangerer møtet som er på Litteraturhuset i Oslo 8. april.

Møtet er gratis. Vi starter med enkel bevertning, derfor er det påmelding. Du kan melde deg på her: https://www.surveymonkey.com/r/PDF3VBF
Møtet arrangeres med støtte fra firmaene Roche, Janssen og Pre Diagnostics.

Program

Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29
Sal: Amalie Skram, 2. etasje.

16.00-16.30: 
Mat og mingling 

16.30: 
Velkommen ved møteleder, Bjarte Reve, Nansen Neuroscience Network

16.35-17.00: 
Lars Jacob Stovner, professor og nevrolog ved St. Olavs Hospital.
Hjernen – en stor helseutfordring i Norge
Hva sier norske tall fra Global Burden of Disease om sykdomsbyrden for hjernesykdom og hjerneskade?     
                    

17.00-17.25: 
Trygve Holmøy: Overlege og professor ved Nevroklinkken, Akershus universitetssykehus
Hvor mye vil myndighetene satse for å hjelpe mennesker med hjernesykdommer? En klinikers erfaring med tilgang til ny behandling.

17.25-17.45:
Victoria Frelsøy, representant for Unge Likepersoner i Nasjonalforeningen for folkehelsen
Uhelbredelig og dødelig – hvordan demens oppleves for pårørende

17.45-18.30:
Paneldebatt: Når blir det hjernens tur?
En samtale om hjerneforskning, nye medisiner, tilgang på ny behandling, oppfølging av hjernehelsepasienter m.m

Geir Jørgen Bekkevold (KrF), leder av Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget (er forespurt, ikke bekreftet)
Tuva Moflag, Stortingsrepresentant Ap
Erlend Larsen, Stortingsrepresentant Høyre,
Magne W. Fredriksen, styremedlem i Hjernerådet
Trygve Holmøy, overlege og professor, Ahus
Lars Jacob Stovner, professor, St. Olavs hospital

Møtet arrangeres med støtte fra firmaene Roche, Janssen og Pre Diagnostics.