Kategorier
News

Neuroscience Virtual Partnering: 9-12 November

During four days of face-to-face online meetings, leading researchers, top biotechs and biopharmaceutical companies will meet, network and partner to accelerate neuroscience pipelines and bring new treatment options to patients worldwide.

Read more: Neuroscience Virtual Partnering: 9-12 November

Kategorier
News

Nansen Neuroscience Lectures 2020

Ragnhildur Þóra Káradóttir, University of Cambride and Háskóli Íslands (11 am): «Myelin plasticity – a mechanism of learning and brain repair«
and
Lene Juel Rasmussen, University of Copenhagen (12 noon): «Healthy Brain Aging: understand and intervene«

​Keeping the brain in shape is a prerequisite for good life, and particularly at old age, when age-associated diseases encroach upon us. Here we get updated on the current advances.https://www.dnva.no/detskjer/2020/09/nansen-neuroscience-lectures-2020

10 YEARS OF NANSEN NEUROSCIENCE LECTURES

Nansen Neuroscience Lectures 2020

10.30 – 13:30  Monday 12/10/2020 Drammensveien 78, Oslo, and Digitally (Zoom & STREAM)
The Nansen Neuroscience Lectures (NNL) honour Nansen’s ground-breaking contribution to neuroscience, and since 10.10.10 the event is part of the Academy’s annual Nansen-celebration. PREVIOUS NANSEN NEUROSCIENCE LECTURES, and Nansen’s contribution: See booklet (pdf)

Registration: 

Register for the seminar by using the registration form at https://www.dnva.no/detskjer/2020/09/nansen-neuroscience-lectures-2020.
Due to the corona virus, we will only be able to accomodate max 30 people physically. Others will be able to see the stream through Zoom. 

Programme: 

10:30 – 11:00 Coffee and refreshments – mingling

11:00 – 11:03 Opening
Hans Petter Graver, President of The Norwegian Academy of Science and Letters 
11:03 – 11:06 Introduction
Linda H Bergersen, University of Oslo11:06 – 11:46Lecture: «Myelin plasticity – a mechanism of learning and brain repair»
Ragnhildur Þóra Káradóttir, University of Cambridge and Háskoli Íslands (University of Iceland)

11:46 – 12:00 Discussion and questions from the audience 
Moderated by Jon Storm-Mathisen

12:03 – 12:06 Introduction
Linda H Bergersen, University of Oslo12:06 – 12:46Lecture: «Healthy Brain Aging: understand and intervene» 
Lene Juel Rasmussen, Center for Healthy Aging (CEHA), University of Copenhagen

12:46 – 13:00 Discussion and questions from the audience 
Moderated by Jon Storm-Mathisen

13:00 – 13:30 Coffee and refreshments – Informal discussions 

Organisers: Linda H. Bergersen and Jon Storm-Mathisen in cooperation with the University of Oslo, the Nansen Neuroscience Network (NNN), and the Norwegian Academy of Science and Letters (DNVA).

The event is hosted as a cooperation between The University of Oslo, The Nansen Neuroscience Network and The Norwegian Academy of Science & Letters

Kategorier
News

Invitasjon dialogmøte med industri – kliniske studier på nevro OUS 11. desember 2019

Les mer (PDF)…

Kategorier
News

Nansen Neuroscience Lecture 2019

The Nansen Neuroscience Lectures (NNL) honour Nansen’s ground-breaking contribution to neuroscience and since 10.10.2010 are part of the Academy’s Nansen celebration. This year, Morten Scheibye-Knudsen, Center for Healthy Aging (CEHA), University of Copenhagen, will speak on «Discovering interventions for healthier, happier and more productive ageing». https://www.dnva.no/detskjer/2019/06/discovering-interventions-healthier-happier-and-more-productive-ageing Impaired health at old age is a major societal concern. Dr Morten Scheibye-Knudsen, uses in silico analyses, artificial intelligence, in vitro biochemistry and molecular biology as well as in vivo work on mouse disease models to provide new understanding and novel approaches to prevention and therapy.  Programme: 11:30 – 12:00 Coffee and refreshments – Mingling 12:00 – 12:03 Opening by Hans Petter Graver, President of The Norwegian Academy of Science and Letters 12:03 – 12:06 Introduction by Linda H Bergersen, University of Oslo 12:06 – 12:46 Lecture by Morten Scheibye-Knudsen, University of Copenhagen, Denmark 12:46 – 13:00 Discussion and questions from the audience, moderator Jon Storm-Mathisen, University of Oslo 13:00 – 13:30 Coffee and refreshments – Informal discussions  When: Thursday 10th October 2019 at 11:30 – 13:30 Where: The Norwegian Academy of Science and Letters – DNVA, Drammensv 78, 0271 Oslo Admission: Open to public, no charge.  Abstract: The process of aging is characterized by an accumulation of DNA damage, likely contributing to the many pathologies observed in the elderly population. Indeed, recent findings suggest that we can intervene in the DNA damage response and thereby alleviate features of aging. In this lecture, I will describe our in silico, in vitro and in vivo methodologies aimed at understanding the physiological consequence of DNA damage, and how we can use this knowledge to develop interventions. This will be illustrated by our discovery of a new premature aging disease characterized by defects in DNA metabolism, and by our efforts to develop small molecule DNA repair stimulators. Our goal, is to allow everyone to live healthier and longer lives. Biography: Morten Scheibye-Knudsen is an Associate Professor at the Department of Cellular and Molecular Medicine and at the Center for Healthy Aging (CEHA), University of Copenhagen. He did his MD at the University of Copenhagen and worked briefly as a physician in Denmark and Greenland before turning to science. He did his post-doctoral fellowship at Vilhelm Bohr’s lab at the National Institute on Aging, National Institutes of Health, where he utilized state-of-the art approaches to understand how DNA damage contributes to aging. He discovered that neurodegeneration in several premature aging diseases is partly caused by hyperactivation of a DNA damage responsive enzyme called polyADP-ribose polymerase 1 (PARP1). This activation leads to loss of vital metabolites such as NAD+ and acetyl-CoA. Importantly, this discovery facilitated the realization that we can intervene in the aging process by inhibiting PARP1, augmenting NAD+ levels and increasing acetyl-CoA. In his own lab he continues to focus on understanding aging by combining machine learning based approaches with wet-lab analyses with the goal of developing interventions for age-associated diseases and perhaps aging itself. https://icmm.ku.dk/english/research-groups/scheibye-knudsen-group/https://healthyaging.ku.dk/staff/scheibye-knudsen-group/?pure=en/persons/193092Printable programhttps://www.dnva.no/sites/default/files/2019-09/NNL2019_MortenScheibye-Knudsen%20%28002%29.pdfInformation on NNL and previous lecturershttps://www.dnva.no/sites/default/files/2019-06/NNL2018%2BpreviousYears_revR.pdfOrganizers: Linda H Bergersen and Jon Storm-Mathisen in cooperation with the University of Oslo, the Nansen Neuroscience Network (NNN), and the Norwegian Academy of Science and Letters (DNVA).​

Kategorier
News

Arendalsuka: Hjernen – Norges neste store helseutfordring

Torsdag 15. august kl 12:45-14:05
Arendal kino, sal 2

Nesten alle kjenner en som har demens eller er pårørende. Alle vet om noen som plages av migrene. En god del kjenner en som har hatt hjerneslag. Mange har opplevd depresjon eller psykiatriske lidelser som må behandles.

Dette er eksempler på hjernesykdom, dvs. sykdom eller skade i hjernen, ryggmargen og nervesystemet. I Norge står hjernesykdommene for en fjerdedel av dødeligheten og en tredjedel av sykeligheten. Hjernesykdom/skade er vanligste årsak til uførhet. 3 av 10 får slik sykdom i løpet av livet.

Med så store utfordringer skulle man tro at myndighetene hev seg rundt for å snu utviklingen i mer positiv retning. Men i Norge er utfordringene knyttet til hjernen underkommunisert. Hjernepasienter er ofte kronikere. Ikke sjelden opplever de å bli skjøvet til side av andre pasientgrupper.

På vårt møte 15. august vil vi se på helseutfordringene knyttet til hjernen. Professor Lars Jacob Stovner ved NTNU vil orientere om norske hjernetall fra den internasjonale kartleggingen Global Burden of Disease.

Vi møter to som selv kjenner sykdomsbyrden ved hjernesykdom. Marianne Lillehagen fikk de første tegn på MS før hun var 20, men først 10 år etter kom diagnosen. Blir hun like gammel som en gjennomsnittlig norsk kvinne, vil hun leve over 60 år med sin MS. Berit Bulien Jørgensen var i ti år pårørende til sin demensrammede far som døde i januar. Hun har i flere år hatt innlegg på demensskolen i Arendal om å være pårørende, og om mestring og livskvalitet i slike situasjoner.

Regjeringen kom med Nasjonal hjernehelsestrategi for halvannet år siden, men lite har skjedd. Hvordan vil politikere i posisjon og opposisjon ta tak i hjernens helseutfordringer og arbeide for å bedre befolkningens hjernehelse?

Programmet i sin helhet:

–          Velkommen v/ møteleder Hilde Widerøe Wibe

–          Hva vet du om hjernen ? Kahoot

–          Kostbar hjerne – for den enkelte og for samfunnet. Om sykdomsbyrde og samfunnsøkonomi knyttet til hjernesykdom v/ professor Lars Jacob Stovner. Stovner er professor i nevrologi, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved NTNU, og leder av Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Han har i en årrekke arbeidet med de norske hjernetallene fra Global Burden of Disease.

–          Hvordan er det å leve som kronisk hjernesyk? Sykdomsbyrde i hverdagen. v/Marianne Lillehagen (43), som blogger under navnet MultiSkrulla

–          Hvordan var det å være pårørende til en demensrammet far? Sykdomsbyrde i hverdagen v/ Berit Bulien Jørgensen (40)

–          Hvordan har politikerne tenkt å møte de store utfordringene fra hjernesykdommene? Paneldebatt. Paneldeltakere: Professor Lars Jacob Stovner, styreleder i Hjernerådet Anette Storstein, daglig leder i Nansen Neuroscience Network Bjarte Reve og stortingspolitikere.

Møtet gjennomføres i samarbeid med firmaene Sanofi, Roche og Janssen.

Møtet er åpent for alle og gratis. Hjertelig velkommen!

www.facebook.com/medhjerteforhjernen/

Kategorier
News

Noen pasienter dør 20 år for tidlig – må vi akseptere det?

Noen pasienter med psykiske lidelser dør 20 år for tidlig. Må vi akseptere det? Bli med Nansen Neuroscience og Hjernerådet på seminar den 8. mai på Litteraturhuset i Oslo. Psykisk sykdom har med hjernen å gjøre, og fagfolk vil belyse tematikken. Vi har også med oss sentrale politikere og representant fra brukerne. Sammen vil vi drøfte hva vi kan gjøre for å gi mennesker med psykiske sykdommer et bedre liv. 

Møtet er gratis. Enkel bevertning serveres før møtet og vi trenger derfor påmelding her

Møtet arrangeres med støtte fra legemiddelfirmaene Lundbeck, Janssen og Sunovion.

Hjertelig velkommen!

Program:

Møteleder: Martin Tesli, forsker ved Folkehelseinstituttet

Kl. 16.30: Mat og mingling

Kl. 17.00: Velkommen

Bjarte Reve, daglig leder i Nansen Neuroscience Network
Aud Kvalbein, daglig leder i Hjernerådet

Kl. 17.05: Hvorfor dør pasienter med schizofreni 15-20 år før andre?
Ulrik F. Malt, professor emeritus i psykiatri, leder av Norsk psykiatrisk forening

Kl. 17.30: Bedre helse for mennesker med psykisk sykdom: Betydningen av pakkeforløp og somatisk oppfølging av pasientene
Petter Andreas Ringen, spesialist i psykiatri og avdelingsoverlege ved Oslo Universitetssykehus

Kl. 18.00: Psykiatrien i dag – politiske satsinger for å bedre situasjonen

Ingvild Kjerkol, stortingsrepresentant for Ap: Arbeiderpartiets politikk innen psykisk helse.    

Sveinung Stensland, stortingsrepresentant for HøyreRegjeringens politikk innen psykisk helse.  

Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse: Pasientens perspektiv – hva tenker Rådet for psykisk helse om den politiske satsingen?

Kl. 18.30: Psykiatrien i dag – paneldebatt

Alle innlederne på møtet deltar i paneldebatten. Møteleder leder debatten.

Kl. 19.00: Avslutning

Kategorier
News

NNN-møte 8. april: Har politikerne hjerte for hjernen?

Nansen Neuroscience Network

Hjernesykdom er snart den største helseutfordringen her i landet. Disse sykdommene gir enkeltpersoner og familier store belastninger. Mange pasienten forandrer personlighet, eller de opplever en tretthet som påvirker både dem og familien. De samfunnsøkonomiske omkostningene er enorme. Bare migrene og hodepine fører til om lag 2 millioner tapte arbeids- og skoledager hvert år! Når det gjelder dødsårsaker, opplyser Folkehelseinstituttet at demens nå er den fjerde største dødsårsaken her i landet. Og kurven fortsetter å stige. Dette er eksempler. Hvor opptatt er politikere av å gjøre noe med disse utfordringene? Fagfolk og politikere diskuterer, og publikum kan stille spørsmål. Det er Hjernerådet og Nansen Neuroscience Network som arrangerer møtet som er på Litteraturhuset i Oslo 8. april.

Møtet er gratis. Vi starter med enkel bevertning, derfor er det påmelding. Du kan melde deg på her: https://www.surveymonkey.com/r/PDF3VBF
Møtet arrangeres med støtte fra firmaene Roche, Janssen og Pre Diagnostics.

Program

Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29
Sal: Amalie Skram, 2. etasje.

16.00-16.30: 
Mat og mingling 

16.30: 
Velkommen ved møteleder, Bjarte Reve, Nansen Neuroscience Network

16.35-17.00: 
Lars Jacob Stovner, professor og nevrolog ved St. Olavs Hospital.
Hjernen – en stor helseutfordring i Norge
Hva sier norske tall fra Global Burden of Disease om sykdomsbyrden for hjernesykdom og hjerneskade?     
                    

17.00-17.25: 
Trygve Holmøy: Overlege og professor ved Nevroklinkken, Akershus universitetssykehus
Hvor mye vil myndighetene satse for å hjelpe mennesker med hjernesykdommer? En klinikers erfaring med tilgang til ny behandling.

17.25-17.45:
Victoria Frelsøy, representant for Unge Likepersoner i Nasjonalforeningen for folkehelsen
Uhelbredelig og dødelig – hvordan demens oppleves for pårørende

17.45-18.30:
Paneldebatt: Når blir det hjernens tur?
En samtale om hjerneforskning, nye medisiner, tilgang på ny behandling, oppfølging av hjernehelsepasienter m.m

Geir Jørgen Bekkevold (KrF), leder av Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget (er forespurt, ikke bekreftet)
Tuva Moflag, Stortingsrepresentant Ap
Erlend Larsen, Stortingsrepresentant Høyre,
Magne W. Fredriksen, styremedlem i Hjernerådet
Trygve Holmøy, overlege og professor, Ahus
Lars Jacob Stovner, professor, St. Olavs hospital

Møtet arrangeres med støtte fra firmaene Roche, Janssen og Pre Diagnostics.

Kategorier
News

Hvordan møter vi psykisk helse og økt forekomst av depresjon i befolkningen?

23. oktober 2018
Forskningsparken, Gaustadalléen 21     
                                              

Agenda 

Møteleder: Torbjørn Elvsåshagen, MD, PhD, Nevroklinikken OUS

16.00 – 16.30       Mat og mingling

16.30 – 16.35       Velkommen
Bjarte Reve, Daglig leder, Nansen Neuroscience Network
Aud Kvalbein, Daglig leder, Hjernerådet

16.35 – 17.00       Psykiske lidelser, en pasienthistorie.
Ingeborg Senneset, forfatter, samfunnsdebattant og journalist i Aftenposten                                                          

17.00 – 17.25       Et globalt perspektiv på byrden knyttet til psykisk sykdom
Arnstein Mykletun, Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet                                

17.25 – 17.45       Pause

17.45 – 18.10       En forskningsoppdatering fra feltet.
Ole Andreassen, MD, PhD, Professor i psykiatri, UiO                     

18.10 – 18.30       Depresjon og fungering i hverdagen.
Åsa Hammar, Professor i psykologi, UIB         

18.35 – 19.00       Spørsmål og diskusjon            

Påmelding: Møtet er gratis. Påmelding via Bjarte Reve: bjarte.reve@nansenneuro.net

Arrangører: Nansen Neuroscience Network og Hjernerådet. I samarbeid med Janssen og Lundbeck.

Dette arrangementet arrangeres i samsvar med avtaler om samhandling som Legemiddelindustrien har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. For deg som helsepersonell medfører dette at både du og arrangøren har rettigheter og plikter som skal sikre at arrangementet er av god faglig kvalitet og at det ikke er egnet til å skape forestillinger om uheldige bindinger mellom industri og helsepersonell. For mer informasjon se www.lmi.no/standardinformasjon.

Ansvaret for klarering av deltakelse tilligger den enkelte medarbeider ved helseforetak. Helseforetaket må dekke reise- og eventuelle oppholdskostnader i forbindelse med møtet. Måltider som fremgår av programmet dekkes av Janssen.

Program i PDF

Kategorier
News

Nansen Neuroscience lecture 2018 – 10th October 10:30-12:30 at DNVA

Professer Coleen Murphy

Nansen Neuroscience Lectures honour Nansen’s ground-breaking contribution to neuroscience and since 10.10.2010 is part of the Academy’s Nansen-celebration. Like Nansen, this year’s speaker Dr Coleen T. Murphy uses ‘simple’ animals to unravel biological principles, now for cognition and longevity.

Cognitive decline is a major societal concern, increasing with population longevity. Basic mechanisms can be revealed by studies in worms, providing new understanding and novel approaches to prevention and therapy.

Professor Coleen T. Murphy of Princeton University will give this year’s lecture on «Regulation of Cognition and Longevity: What worms can teach us». 

When: Wednesday 10th October 2018 at 10:30 – 12:30

Where: The Norwegian Academy of Science and Letters – DNVA, Drammensv 78, 0271 Oslo

Why: The Nansen Neuroscience Lectures (NNLs) are organized in conjunction with Fridtjof Nansen’s birthday to commemorate his fundamental contribution to neuroscience. The NNLs are given by speakers selected from the top tier of science research.

Admission: Open to public, no charge 

Programme: 

10:30 – 11:00 Coffee and refreshments – Mingling

11:00 – 11:03 Opening by Ole M Sejersted, President of The Norwegian Academy of Science and Letters

11:03 – 11:06 Introduction by Linda H Bergersen, University of Oslo

11:06 – 11:46 Lecture by Coleen T. Murphy, Princeton University, Princeton, New Jersey, USA

11:46 – 12:00 Discussion and questions from the audience, moderator Jon Storm-Mathisen

12:00 – 12:30 Coffee and refreshments – Informal discussions

For more information, background and mini-biography of Dr. Murphy

Organizers: Linda H. Bergersen and Jon Storm-Mathisen in cooperation with the University of Oslo, the Nansen Neuroscience Network (NNN) and the Norwegian Academy of Science and Letters (DNVA).

http://english.dnva.no/

Kategorier
News

Velkommen til Parkinson 2018 – Shaken, not stirred

6. september 2018 inviterer Nansen Neuroscience, Norges Parkinsonforbund, AbbVie, NordicInfu Care og Medtronic til konferansen «Parkinson 2018 – Shaken, not stirred». Velkommen!